Tragisk utfall for pasienter i psykisk helsevern

I perioden 2001 til 2009 har Norsk pasientskadeerstatning behandlet 596 saker innenfor psykisk helsevern. Av disse er det gitt 168 medhold, og det er utbetalt over 83 millioner kroner til pasienter og pårørende.

Skriv ut Bokmål | English | 5. januar 2012

NPE har foretatt en gjennomgang av disse sakene.

Alvorlige funn
Et hovedfunn er at nesten halvparten av sakene der det er gitt medhold dreier seg om selvmord eller selvmordsforsøk. Medholdsandelen er høyere hva gjelder disse skadefølgene enn i alle andre typer skader innen psykisk helsevern. Gjennomgangen viser at 55 selvmord og 22 selvmordsforsøk skyldes svikt ved helsehjelpen i form av mangelfull oppfølging eller sikring, mangelfullt tilsyn eller svikt i vurderingen av selvmordsfare.

– Dette er alvorlige funn, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad og legger til at utredningen av disse sakene har avdekker at pasientene ikke har fått den helsehjelpen de kunne forvente, noe som har ført til svært tragiske utfall.

61 prosent under 40 år
Gjennomgangen som er gjort av de 77 selvmord- og selvmordforsøksakene viser at 61 prosent gjelder pasienter under 40 år.

– Et selvmord eller selvmordsforsøk er tragisk uansett hvem det rammer, men det gjør inntrykk at så vidt mange relativt unge mennesker er en del av denne statistikken, sier Jørstad. Psykiatrisk sakkyndighet påpeker at i de sakene der vi har gitt erstatning ville selvmordene og selvmordsforsøkene mest sannsynlig vært forhindret ved å benytte tilgjengelige tiltak. Det er derfor viktig at helsevesenet tar lærdom av disse sakene og benytter erfaringene i sitt arbeid med å bedre pasientsikkerheten for denne gruppen pasienter, sier Jørstad.