Vioxx

Vioxx ble trukket fra markedet i september 2004, etter at det ble bevist at medisinen ga økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. 180 personer har søkt erstatning etter å ha brukt Vioxx og NPE har nå behandlet 59 saker.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juli 2012

Vioxx er et smertestillende og betennelsesdempende medikament som først og fremst har blitt benyttet av pasienter som har leddgikt eller slitasjegikt. Av de 59 sakene som er behandlet har 14 pasienter fått medhold, 38 har fått avslag, mens syv saker er henlagt.

Det er meldt inn 18 dødsfall. Fem av disse sakene er behandlet. Tre ble avvist, mens to er tilkjent erstatning. Dette dreier seg om en 71 år gammel mann som var med på den omstridte Vigor-studien og som døde av hjerteinfarkt. Den andre pasienten, en 48 år gammel kvinne, døde også av hjerteinfarkt.

Medhold
14 saker har fått medhold. I ni av disse fikk pasientene hjerteinfarkt som en følge av Vioxx. Fem pasienter fikk hjerneslag etter å ha brukt medisinen. Det er gitt erstatning til pårørende etter at to pasienter døde av hjerteinfarkt. Den 71 år gamle mannen som døde av hjerteinfarkt hadde brukt Vioxx en kort periode mot leddgikt. NPEs utredning viste at medisinen kan ha medvirket til dødsfallet. Den 48 år gamle kvinnen hadde brukt Vioxx på grunn av spasmer og smerter i armer og bein. NPE fant at Vioxx mest sannsynlig er årsak til hjerteinfarktet, som fikk en tragisk utgang.

Avslag
I de 38 sakene der det er gitt avslag, har NPE lagt til grunn av det ikke er en sannsynlig årsakssammenheng mellom Vioxx og skadene.

Bivirkninger
I noen få saker er det funnet en sannsynlig sammenheng mellom bruk av Vioxx og bivirkninger, men bivirkningene pasienten fikk var av slik art at det var rimelig at pasienten bar følgene av dette selv. Dette kan dreie seg om forbigående høyt blodtrykk, hodepine, øresus og brystsmerter. Pasientene hadde i disse tilfellene hatt god nytte av Vioxx for sine leddgiktplager.