Åpenhet om praksis

Vi ønsker å være åpne om grunnlaget for vår praksis i pasientskadesakene. Som et ledd i dette offentliggjør vi nå noen styrende dokumenter som brukes i saksbehandlingen.

Skriv ut Bokmål | English | 19. desember 2016

NPE mottar ca. 6000 erstatningskrav i året. Vi vet at de vedtakene vi fatter har stor betydning for den enkelte erstatningssøkeren.

- Vi er derfor opptatt av å ha god kvalitet og lik praksis i de vedtakene vi fatter, uansett hvilken saksbehandler som behandler saken, sier leder for juridisk avdeling Gorm Are Grammeltvedt.

Juridisk avdeling har ansvar for en rekke interne fagnotater, som beskriver rutiner og omhandler prinsipielle problemstillinger som jevnlig dukker opp i sakene. Fagnotatene er styrende for hvordan saksbehandlerne skal tolke regelverket og behandle enkeltsaker.

- Vi ønsker å ha en åpenhet om grunnlaget for praksisen vår, sier Grammeltvedt. Derfor offentliggjør vi nå noen fagnotater vi tror kan være av interesse for erstatningssøkere, advokater og andre. Planen er å legge ut flere notater etter hvert.