Årsrapport 2018

Årsrapporten for 2018 er klar. Mellom aktivitetane i 2018 kan vi nemne at NPE fylte 30 år, vi arbeidde med ny strategi, og innførte eitt vedtak.

Skriv ut Bokmål | English | 13. mars 2019

I rapporten kan du lese meir om sentrale sider ved verksemda og dei viktigaste aktivitetane som skjedde i fjor.

I tillegg kan du lese meir om mellom anna årets aktivitetar i tal, styring og kontroll i organisasjonen, utfordringane vi ser i tida framover, og rekneskapen for 2018.

Rapporten er i år laga som ein rein nettversjon.

Lenke til rapporten finn du i boksen til høgre.