Årsrapport 2019

No er årsrapporten vår klar. Mellom aktivitetane frå 2019 er lansering av Mi side for erstatningssøkjarar, ny digital teneste for aktørar innan privat helseteneste og fokus på flytteprosjektet til NPE.

Skriv ut Bokmål | English | 9. mars 2020

I rapporten kan du lese meir om sentrale sider ved verksemda og dei viktigaste aktivitetane som skjedde i fjor.

I tillegg kan du lese meir om mellom anna årets aktivitetar i tal, styring og kontroll i organisasjonen, utfordringane vi ser i tida framover, og rekneskapen for 2019.

Lenke til rapporten finn du i boksen til høgre.