Årsrapport for 2017 er ute

Årsrapporten vår for 2017 er klar. 2017 var eit spennande år, med store endringar i NPE. Vi gjennomførte mellom anna eit omfattande utviklingsprogram med omorganisering av heile saksbehandlingsavdelinga, og oppretta ei ny eining, Team ekspress.

Skriv ut Bokmål | English | 22. januar 2019

I rapporten kan du lese meir om sentrale sider ved verksemda og dei viktigaste aktivitetane som skjedde i fjor.

I tillegg kan du lese meir om mellom anna årets aktivitetar i tal, styring og kontroll i organisasjonen, utfordringane vi ser i tida framover, og rekneskapen for 2017.

Klikk i lenkeboksen for å lese årsrapporten.