Erstatning etter utvikling av MS-sykdom etter MMR-vaksine

MS-syk mann fikk medhold i Høyesterett i at han har rett til erstatning etter MMR-vaksine (vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder). NPE vil nå vurdere dommen.

Skriv ut Bokmål | English | 13. november 2015

Vi kommer til å gå nøye gjennom dommen for å vurdere hvilke konsekvenser den får for andre vaksinesaker. Dette arbeidet vil kunne ta litt tid. Inntil videre har vi ikke oversikt over hvilke konsekvenser denne dommen kan få.

Sammendrag fra høyesterett:

Høyesterett fant at lovens krav til årsakssammenheng var oppfylt, og at staten ved Pasientskadenemnda var erstatningspliktig for skaden.

Gutt på tolv år utviklet symptomer på MS få dager etter at han hadde fått sin andre MMR-vaksine. Spørsmålet var om sykdommen kunne være en følge av vaksinasjonen. På bakgrunn av en rekke faktorer – herunder blant annet den nære tidsmessige sammenhengen mellom vaksinen og de første symptomene, guttens unge alder og eksempler fra vaksinasjoner med annen type virus som har hatt autoimmune virkninger som har likhetstrekk med MS – fant Høyesterett at det var et visst forskningsmessig belegg for at MMR-vaksinen i svært sjeldne tilfelle kunne utløse MS hos unge mennesker. Staten kunne ikke godtgjøre at en annen årsak var mer sannsynlig. 

Dommen gir veiledning om hva som skal til for å konstatere årsakssammenheng mellom vaksine og skade.