Husk tilskuddsplikten til NPE

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. For 2017 er det frist til 1. februar for å registrere seg. Oppføringen fornyes automatisk, så er virksomheten din allerede registrert, behøver du ikke å registrere den på nytt.

Skriv ut Bokmål | English | 31. januar 2017

Dekker kostnader til erstatningssaker
Tilskuddsordningen for privat helsetjeneste sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på. Tilskuddsordningen dekker kostnader til å utrede erstatningssakene. I tillegg dekker den utbetaling av erstatning til pasienter og pårørende. 

Egne forsikringer fritar ikke fra tilskuddsplikten
Plikten til å betale tilskudd til NPE erstatter den tidligere pliktige ansvarsforsikringen, og er en lovpålagt plikt etter helsepersonelloven. Om man har forsikring gjennom profesjonsforeningen, eller har egen norsk eller utenlandsk ansvarsforsikring, fritar ikke dette for plikten til å melde fra og betale tilskudd.

Ulike tilskuddssatser
Tilskuddene er beregnet ut fra ulike risikogrupper for ulikt type helsepersonell. Det er 34 ulike helsepersonellgrupper. Satsene varierer fra rundt 700 kroner per årsverk for noen grupper (blant annet tanntekniker) til rundt 200 000 kroner per årsverk for gruppen med høyest risiko (kirurger). Hele oversikten over de ulike risikogruppene finner du på NPEs nettsider.

Konsekvensen av ikke å overholde melde- og tilskuddsplikten
NPE vil kreve tilskudd etterbetalt hvis det er år der virksomheten er tilskuddspliktig og ikke har betalt tilskudd. I tillegg vil vi i saker der vi gir medhold kreve regress av virksomheten som har feilbehandlet pasienten.  Det betyr at både erstatningsbeløpet som er utbetalt og utgiftene til å saksbehandle kravet, kan kreves i regress. I ytterste konsekvens kan det også bli aktuelt med bøter eller fengsel.

Mer informasjon
Du finner utfyllende informasjon om tilskuddsordningen og tilskuddssatsene for de ulike helsepersonellgruppene på NPEs nettsider: http://www.npe.no/no/Helsepersonell/Tilskuddsplikt/