Nordisk møte om pasientsikkerhet

Pasientskadeordningene i Finland, Sverige, Danmark og Norge møttes i Oslo 7. mars for å diskutere mulig samarbeid om pasientsikkerhetsarbeid. - Det er viktig å se om det er noen samarbeidspunkter der det vil være nyttig for alle de fire ordningene å sammenligne erfaringsmateriale, sier ansvarlig for pasientsikkerhet og statistikk i NPE, Ida Bukholm.

Skriv ut Bokmål | English | 17. mars 2016

Pasientskadeordningene i Finland, Sverige, Danmark og Norge møttes i Oslo 7. mars for å diskutere mulig samarbeid om pasientsikkerhetsarbeid. - Det er viktig å se om det er noen samarbeidspunkter der det vil være nyttig for alle de fire ordningene å sammenligne erfaringsmateriale, sier ansvarlig for pasientsikkerhet og statistikk i NPE, Ida Bukholm.

Sammenligner erfaringer
Tilstede på møtet var alle landenes direktører og pasientsikkerhetsansvarlige, til sammen åtte stykker. Landene presenterte sine ulike prosjekter og fokusområder. – Bruk av det nasjonale materialet lokalt er hovedfokus for ordningene, og det er viktig for oss her i Norge at den norske helsetjenesten bruker sakene våre i kvalitetsarbeidet sitt. Samtidig er det spennende å løfte blikket for å sammenligne erfaringene, og dette møtet bidrar til akkurat dette, fortsetter Bukholm.

15 000 medholdssaker
Til sammen mottar ordningene i de fire nordiske landene over 40 000 krav om erstatning hvert år, der rundt 15 000 saker får medhold. - Spesielt medholdssakene er viktige å se nærmere på, og med et så omfattende materiale er det klart at læringspotensialet er stort, sier Bukholm.

Samarbeidsprosjekter
En gjennomgang av saker innen forskjellige fagområder mellom nordiske land, kan potensielt avdekke områder for kvalitetsforbedring når det gjelder pasientsikkerhet.

På møtet ble det besluttet å følge opp fire hovedtemaer for samarbeid framover:

1)      gastrokirurgi

2)      gynekologisk kirurgi

3)      spinalkirurgi

4)      informasjonsdeling om spesielle trender knyttet til pasientskadesakene

I tillegg ønsker ordningene å analysere saker knyttet til forsinket diagnostikk av kreft. Forsinket diagnostikk av kreft har store konsekvenser for pasienter og pårørende. Vi håper derfor at en systematisk gjennomgang av slike saker mellom nordiske land kan gi oss kunnskap som kan bidra til  at færre i pasienter i fremtiden opplever forsinkelse i diagnostikk av kreft.

- Dette var et nyttig og inspirerende møte, og vi i NPE ser frem til å følge opp disse temaene, og sammenligne erfaringer med de andre nordiske erstatningsordningene, avslutter Bukholm.