NPE årstall 2016: Økning i erstatningsutbetalinger

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) betalte ut 987 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende i 2016. Dette er en økning på seks prosent fra 2015. – Det er viktig at pasienter og pårørende får dekket tapet de har hatt etter feilbehandling i helsetjenesten, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Skriv ut Bokmål | English | 12. desember 2017

Jørstad forteller at økningen i utbetalinger i hovedsak skyldes at NPE har avsluttet flere erstatningssaker enn i 2015. – Vi har jobbet mye med prosessene våre for å bli enda mer effektive i saksbehandlingen, og vi er fornøyde med å se at vi nå klarer å avslutte flere saker og sørge for at erstatningssøkerne får utbetalt erstatningen de har krav på, sier han.

Erstatningene dekker ulike type tap

Erstatningene fordeler seg over ulike poster (se graf i lenkeboks).

319 millioner kroner, 32 prosent av erstatningene som ble utbetalt i 2016, har gått til dekning av utgifter. Dette kan være for eksempel være dekning av kostnader til ombygging av hjemmet, reiseutgifter, kostnader til hjelpemidler og hjelp i hjemmet.

304 millioner kroner, 31 prosent av erstatningene, har gått til dekning av inntektstap. Det er tap av inntekter som erstatningssøkerne allerede har hatt og/eller vil få i fremtiden.

193 millioner kroner, 20 prosent av erstatningene, har gått til dekning av menerstatning. Menerstatning er en økonomisk kompensasjon for den tapte livsutfoldelsen som skyldes skaden, og den utbetales til pasienter som har fått en varig medisinsk invaliditet på over 15 prosent.

– Erstatningene sørger for at pasienter og pårørende får dekket det økonomiske tapet som skaden har påført dem, i tillegg til at de pasientene som er påført omfattende og varige skader får en utbetaling for redusert livskvalitet. Vi vet at det det å rette opp økonomiske konsekvenser av pasientskaden er viktig for å komme seg videre, og det er jo nettopp dette erstatningsordningen skal sørge for, sier Jørstad.

Liten nedgang i innkomne saker
I 2016 mottok NPE 5629 nye saker. Dette er en liten nedgang på to prosent fra 2015. – I 2016 har vi mottatt 109 færre saker enn året før. Nedgangen skyldes nok naturlige svingninger, som fører til at antallet saker vi får inn kan gå litt opp eller litt ned, som vi nå ser har skjedd i 2016, sier Jørstad.

NPE forventer å få en økning i antall meldte saker for 2017, selv om det i 2016 kom litt færre saker. – Siden ordningen startet har det vært en jevn økning i antall meldte saker. Vi tror at denne økningen vil fortsette i årene som kommer, avslutter Jørstad.

Flere tall og detaljer om NPEs årstall for 2016, finner du under statistikk.