NPE vann pris

Software Innovation (SI), som er leverandøren og samarbeidspartnaren til NPE, knytt til saksbehandlingssystemet vårt, har gitt NPE prisen for årets digitalisør og tøffaste kunde.

Skriv ut Bokmål | English | 8. mars 2016

– Vi er opptekne av å jobbe effektivt og fullelektronisk i saksbehandlinga vår, og denne prisen er ei hyggeleg tilbakemelding på at vi lukkast med dette, seier IKT-direktør i NPE Torild Lund Andersen.

SI grunngir prisen slik:
Kunden har verkeleg teke digitaliseringsomgrepet på alvor og gått i gang med å automatisere og digitalisere saksbehandlingsprosessen. Pasientane melder skader elektronisk ved hjelp av skjema på internett og får svar og førespurnader i den digitale postkassa si.

Samhandling med eksterne partar som sakkunnige og pasientskadenemnd, skjer no heilt digitalt. Saksbehandlarar har teke i bruk omfattande prosesstøtte med heilautomatiserte hendingar som dokumentproduksjon og utsending.

Digital skademelding og digital postkasse
NPE har hatt fullelektronisk saksbehandling i lang tid. Etter lansering av ny versjon av saksbehandlingssystemet i mars, har vi no òg fått på plass eit digitalt skademeldingsskjema. I dette skjemaet kan erstatningssøkjarane sende inn søknad om erstatning direkte på nettet og ta imot svar i digital postkasse.

– Vi er opptekne av å gjere det enklare for brukarane, og når dette går hand i hand med forenkling av prosessane hos oss, er dette ein vinn-vinn situasjon for både oss og brukarane, seier Lund Andersen.

 

.