NPEs tall for første halvår 2016

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter feilbehandling i offentlig eller privat helsetjeneste. Første halvdel i 2016 har NPE mottatt 2922 saker og utbetalt 504 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende.

Skriv ut Bokmål | English | 12. desember 2017

Mottatte saker
Det har vært en liten nedgang på 1,7 prosent på mottatte saker sammenlignet med første halvår i fjor. – Vi ligger tett opp til fjorårets tall, og fortsetter samme utvikling utover høsten, vil vi motta rundt 5700-5800 saker i løpet av 2016, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Det er pasienter og pårørende som mener at behandlingssvikt i helsetjenesten har ført til en pasientskade som melder saker inn til NPE. Det er flest erstatningskrav knyttet til skader etter ortopedisk behandling og oppfølging av kreft. Fra den private helsetjenesten er det flest saker som gjelder skader etter tannbehandling.

Utbetalinger
Erstatningsutbetalingene ligger på tilnærmet samme nivå som i første halvår i fjor. – Det er fortsatt litt tidlig å si hvor dette ender, men det meste taler for at vi i år kommer til å utbetale minst like mye i erstatninger som i fjor (933 millioner kroner), men kanskje opp mot en milliard kroner, sier han.

Erstatningsbeløpene varier fra minstebeløpet på 10 000 kroner, til millionutbetalinger i saker der feilbehandlingen har ført til omfattende og varig skade på pasienten.

Flere har fått svar
NPE har behandlet 3784 saker i løpet av første halvår, noe som er 230 saker flere enn i første halvår 2015. – Det er positivt at vi får unna flere saker i år, slik at enda flere erstatningssøkere får svar fra oss. Det er en god utvikling som vi fortsetter å jobbe videre med i tiden som kommer, avslutter Jørstad.