NPEs vurdering av Høyesterettsdom om MMR-vaksine

NPE går alltid grundig gjennom dommer som faller i pasientskadesaker. Det gjelder særlig dommer fra Høyesterett. En MS-syk mann har nå fått medhold i Høyesterett i at han har rett til erstatning etter å ha fått MMR-vaksine (vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder) som ungdom.  Her kan du lese om vurderingen vår av denne dommen.

Skriv ut Bokmål | English | 7. desember 2015

Etter vår mening er praksisen vår knyttet til vaksinesaker i stor grad i samsvar med Høyesteretts vurderinger. Samtidig innebærer dommen en tydeliggjøring av hva som ligger i at en sykdom eller skade «kan være forårsaket av vaksine».

Høyesterettsdommen omhandler helt konkret spørsmålet om MS kan være utløst av MMR-vaksinen. Den gir ikke konkrete føringer for hvorvidt det er en praktisk mulighet for sammenheng mellom andre vaksiner og andre sykdommer.

Gjennomgang av MMR-vaksinesaker og MS-vaksinesaker
Vi går nå gjennom sakene hos oss som omhandler MMR-vaksinen, for å se om denne dommen har konsekvenser for sakene vi allerede har avgjort.

Vi kommer også til å gå gjennom andre vaksinesaker der erstatningssøkeren mener å ha fått MS etter å ha tatt vaksine.