Nytt uttalelsesskjema for helsepersonell er tilgjengelig

Det er viktig for oss at innklagete behandlingssteder gir oss gode uttalelser i enkeltsaker. Derfor har vi nå forbedret skjemaet for uttalelse fra behandlingsstedene, for å tydeliggjøre hvilken informasjon vi trenger.

Skriv ut Bokmål | English | 16. juni 2017

Vi opplever at flere tror at behandlingsstedets uttalelse skal være en objektiv gjennomgang av hendelsesforløpet. Dette stemmer ikke. Uttalelsesskjemaet skal inneholde behandlingsstedets mening om hva som har skjedd.

Derfor har vi laget en ny versjon av uttalelsesskjemaet/kommentarskjemaet, som tydeliggjør dette. Skjemaet finner du her, eller i lenkeboksen.

Flere lagrer uttalelsesskjemaet lokalt i egne systemer. Sørg derfor for at dere oppdaterer det gamle skjemaet med det nye.