Over en milliard utbetalt i pasientskadeerstatninger i 2014

Årstallene fra NPE (Norsk pasientskadeerstatning) for 2014 viser en økning i erstatningsutbetalingene til pasienter og pårørende.

Skriv ut Bokmål | English | 19. januar 2015

– Erstatningsutbetalingene viser at konsekvensene av feilbehandling er store. Arbeidet med å redusere antallet pasientskader i helsetjenesten er derfor svært viktig, først og fremst for å unngå unødvendige lidelser for pasienter og pårørende, men også av hensyn til de økonomiske kostnadene for samfunnet, sier direktør i NPE Rolf Gunnar Jørstad.

Større utbetalinger og flere som tilkjennes erstatning
I fjor utbetalte NPE 1062 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende. I 2013 ble det utbetalt 946 millioner kroner. NPE tilkjente videre erstatning til flere i fjor enn noensinne tidligere: 1504 erstatningssøkere fikk medhold i erstatningssaken sin, noe som er en økning på drøye seks prosent fra 2013.

Pasientskader gir store samfunnsmessige konsekvenser
- Tallene våre alene sier ikke noe om totalt antall feilbehandlinger, men de gir en pekepinn på risikofaktorer som utløser pasientskader, påpeker Jørstad. - Vi sitter på et stort datamateriale som i enda større grad bør brukes til å analysere hva som går galt og benyttes i forbedringsarbeid i helsetjenesten.

NPE legger nå mer ressurser inn på kontakten med både helsemyndigheter og helsetjenesten, for å gi bedre kunnskap om hvordan NPEs datamateriale kan utnyttes i forbedringsarbeid. – Vi opplever en økende interesse for å bruke erfaringer fra erstatningssaker i helsetjenesten, og det er veldig positivt, sier Jørstad.

Liten økning i antall meldte saker
NPE mottok 5217 saker i 2014, noe som er en økning på tre prosent fra 2013. Det er i hovedsak saker som gjelder behandling i privat helsetjeneste som har ført til økningen. - Vi har forventet en økning i privat helsetjeneste, etter som det har blitt mer kjent at man også kan søke om erstatning hos NPE etter feilbehandling i privat helsetjeneste, påpeker Jørstad.

Raskere saksbehandling
For femte år på rad har NPE lyktes i å redusere saksbehandlingstiden, og i fjor gikk saksbehandlingstiden for å avklare om man har rett til erstatning eller ikke ned med en måned, til drøyt åtte måneder i snitt. – I tillegg til at vi skal håndtere sakene på en riktig og trygg måte, er raske svar til brukerne våre særdeles viktig. Jeg er glad for at vi fortsetter å kutte saksbehandlingstidene, avslutter Jørstad.

Flere tall og detaljer om NPEs årstall for 2014, finner du her: http://www.npe.no/no/Om-pasientskader/Statistikk/