Pasient- og brukarombodseminar 2015

Vi samla 50 tilsette hos pasient- og brukaromboda i Oslo for det årlege pasient- og brukarombodseminaret vårt 26. oktober 2015.

Skriv ut Bokmål | English | 8. mars 2016

NPE møter omboda og medarbeidarane deira årleg for å auke kunnskapen om behandling av pasientskadesaker og utveksle synspunkt på korleis vi i NPE jobbar med desse sakene. Direktør Rolf Gunnar Jørstad synest møtet er verdifullt:

-Ombodskontora er i kontakt med svært mange som vurderer om dei skal krevje erstatning. Ved å fortelje dei meir om korleis vi jobbar, bidreg vi til at dei har god kjennskap til saksbehandlinga vår.

Programmet
I samarbeid med omboda hadde vi lagt opp eit variert program som fokuserte på viktige satsingsområde i NPE for tida. I tillegg var det eit innlegg om status i arbeidet med å etablere nytt klageorgan for helsetenesta (Helseklage) i Bergen.

Vi møtte ei aktiv og engasjert forsamling som gav uttrykk for at temaa på samlinga var relevante. Jørstad trekkjer fram at spesielt innlegget til fagsjef for pasientsikkerhet og statistikk Ida Rashida Khan Bukholm fekk gode tilbakemeldingar.

- Ida fortalde om korleis vi jobbar med å få helsetenesta til å bruke erfaringsmaterialet vårt i pasienttryggleiksarbeidet. Dette er eit viktig tema for oss i NPE, og det er òg ein tematikk vi veit at pasient- og brukaromboda er opptekne av, seier Jørstad.

Verdifullt seminar
-Samla sett synest eg det er svært viktig å ha ein årleg møteplass som dette. Ein slik dag gir alltid rom for gode erfaringsutvekslingar, og det er veldig nyttig for oss i NPE å høyre om korleis brukarane opplever møtet med oss, avsluttar Jørstad.