Pasienttryggleikskonferansen

Helsepersonell og andre er velkommen til Pasienttryggleikskonferansen på Gardermoen 24. og 25. november.

Skriv ut Bokmål | English | 20. september 2022

Målet med pasienttryggleikskonferansen er å inspirere til arbeid med pasienttryggleik, reduksjon av pasientskadar og forbetring i helse- og omsorgstenesta. Mellom temaa er forbetringsverkstad, pasientforløp og simulering. Ein stor del av konferansen handlar om å utveksle erfaringar og idear.

Program

pasienttryggleikskonferansen.no  

Kven er dette interessant for?

  • Leiarar og rådgjevarar i både spesialist- og kommunehelsetenesta
  • Sjukepleiarar
  • Legar
  • Brukarorganisasjonar og brukarutval
  • Interesseorganisasjonar
  • Fagforeiningar
  • Helseforvalting
  • Studentar

Arrangørar

I trygge hender 24-7 og Helsedirektoratet.

NPE er medarrangør og er med i programkomiteen.