Viktig dom i Høyesterett om informasjonssvikt

Høyesterett har i en dom av 30.03.17 avgjort at det ikke har vært informasjonssvikt ved å ikke informere om risiko for fremtidig sykdom. - Etter vår oppfatning har Høyesterett avsagt en god dom, sier fungerende avdelingsdirektør og leder for juridisk avdeling i NPE, Jan Storvik.

Skriv ut Bokmål | English | 18. april 2017

Viktig å følge med på rettsavgjørelser
Sakene NPE behandler innebærer ofte krevende medisinske og juridiske vurderinger. - For å sikre at vi har en riktig praksis, følger vi godt med på dommene som fattes innenfor saksområdet vi jobber med, sier Storvik.

Hvor langt går informasjonsplikten til helsepersonell?
Saken som Høyesterett nå har behandlet dreide seg om en mann som var til undersøkelse med mistanke om hjertesykdom. Han fikk hjerteinfarkt tre måneder etter undersøkelsen. Han mente at helsepersonellet burde informert ham om at han hadde en noe forhøyet risiko for hjertesykdom.

Høyesterett konkluderte med at det ikke var grunnlag for å informere ham om dette. Man må skille mellom informasjon om sykdomstilstander som en pasient har og informasjon om risiko for fremtidig sykdom.

Informasjonsplikten er viktig – og vanskelig
Det er viktig at pasienten får god og riktig informasjon om sykdommen sin i møte med helsetjenesten. Samtidig er det naturlige avgrensninger i plikten.

- Etter vår oppfatning har Høyesterett avsagt en god dom, som klargjør omfanget av informasjonsplikten i helsetjenesten. Vi har her fått stadfestet NPEs forståelse og praksis i spørsmål om det har vært informasjonssvikt som gir rett til erstatning, sier Storvik.