/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/logo/prosjektlogoer/kan-jeg-soke-erstatning.jpg

Kan eg søkje erstatning for skaden min?

NPE lanserer no ei digital teneste «Kan eg søkje erstatning for skaden min?». Her kan erstatningssøkjarane fylle ut nokre enkle spørsmål i eit nettskjema og få ein peikepinn på om dei har krav på erstatning eller ikkje.

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/arsrapporter-nettversjon/2018/2018_ar_min-side_320.jpg

No kan erstatningssøkjarar følgje saka på Mi side

I 2018 lanserte NPE Mi side. På Mi side kan erstatningssøkjarane følgje saka si. Søkjarane kan sjå dokument i saka, følgje saksgangen og sjølv laste opp dokument og gi kommentarar. Dei får varsel på SMS når det har skjedd noko nytt i behandlinga av saka deira.