/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/arsrapporter-nettversjon/2018/2018_ar_forskrift_320.jpg

Forskrift om utrekning av meinerstatning ved pasientskadar

NPE er i gang med å lage utkast til forskrift om utrekning av meinerstatning på pasientskadeområdet. Det er nedsett ei referansegruppe for å sikre brukarinvolvering og det er avgjort kva medisinske område som skal prioriterast.

/globalassets/bildearkiv/personer/ledelse/vibeke_500x368.jpg

Høgsterettsdom om psykiske skadar hjå næraste pårørande

Dommen frå Høgsterett av 30.10.2018 varslar ei justering av praksis ved erstatning til næraste pårørande.

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/arsrapporter-nettversjon/2018/2018_ar_fagnotater_320.jpg

Interne fagnotat publisert på npe.no

Vi har mange interne fagnotat i NPE. Fagnotata er ei rettleiing til saksbehandlarane om korleis vi forstår og praktiserer regelverket innanfor ymse tema. Fagnotata bidreg til at vi behandlar like saker likt, og er eit godt oppslagsverk for saksbehandlarane.

/globalassets/bildearkiv/personer/ledelse/2017_vibeke_b_mollhausen_500x375.jpg

Nye reglar gir høgare standarderstatning til barn

Erstatningsnivået for barn og unge blir no heva monaleg gjennom ei lovendring. Dette er eit godt nyhende for barn som får skadar etter feilbehandling i helsetenesta.