/globalassets/bildearkiv/personer/personer-i-npe/2017_ida_bukholm_500x375.jpg

Pasienttryggleiksarbeidet må byggje på kunnskap

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) innvilgar årleg erstatning til cirka 1 400 pasientar og pårørande. Sidan erstatningsordninga blei etablert som ei prøveordning i 1988, har nesten 27 000 pasientar og pårørande blitt tilkjende erstatning, skriv Ida Rashida Khan Bukholm, fagsjef pasienttryggleik hos NPE.

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/arsrapporter-nettversjon/2018/2018_ar_aage_320.jpg

Arbeidstilpassing gjer det mogleg for 70-åring til å bidra framleis

I januar fylte Åge Andre Nilsen 70 år. Eit langt arbeidsliv går mot slutten. Men for Åge er 70 berre eit tal, han held fram vidare i NPE på deltid på pensjonistvilkår. – Eg synest framleis dette er interessant, eg lærer noko heile tida. Ingen dagar er like, og eg synest det er fint at eg kan bidra litt til, seier den nybakte 70-åringen.

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/arsrapporter-nettversjon/2018/2018_ar_hr-utvikling_320.jpg

Med fokus på kompetanse og opplæring

NPE er ei kompetanseverksemd der den viktigaste ressursen vår er den kunnskapen medarbeidarane våre har. Kompetanseutvikling er difor eit prioritert og viktig område for oss.

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/arsrapporter-nettversjon/2018/2018_ar_organisasjonen-og-menneskene_thumb.jpg

Organisasjonen og menneska

Kjønnsfordeling, utskifting og sjukefråvær.