Brosjyrar

Her finn du pdf-versjonar av  brosjyremateriellet vårt. Ynskjer du å få tilsendt trykte versjonar, ber vi deg kontakte  servicesenteret vårt på telefon 22 99 45 00.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Brosjyre for erstatningssøkjar

I denne brosjyren finn du nyttig informasjon for deg som ynskjer å krevje erstatning etter skade påført under behandling i helsestellet.

Brosjyre for helsepersonell

I denne brosjyren finn du kortfatta informasjon om korleis helsepersonell bør gå fram ved pasientskadar.

Brosjyre om legemiddelskadar

I denne brosjyren finn du informasjon om kva skadar ved bruk av, eller utprøving av legemiddel, som gir rett til erstatning og kva som blir erstatta.

Information in English

This brochure in english provides useful information for you if you want to claim compensation following an injury sustained during treatment under the Norwegian health service.