Brosjyre for erstatningssøkjar

I denne brosjyren finn du nyttig informasjon for deg som ynskjer å krevje erstatning etter skade påført under behandling i helsestellet.

Skriv ut Bokmål | English | 14. oktober 2019

Brosjyren finn du i lenkeboksen.

Ynskjer du papirversjon av brosjyren? Ta kontakt med oss på telefon 22 99 45 00 eller e-post npepost@npe.no.