Brosjyre for helsepersonell

I denne brosjyren finn du kortfatta informasjon om korleis helsepersonell bør gå fram ved pasientskadar.

Skriv ut Bokmål | English | 13. april 2018

Brosjyren finn du i lenkeboksen.

Ynskjer du papirversjon av brosjyren? Ta kontakt med oss på telefon 22 99 45 00 eller e-post npepost@npe.no.