Brosjyre om legemiddelskadar

I denne brosjyren finn du informasjon om kva skadar ved bruk av, eller utprøving av legemiddel, som gir rett til erstatning og kva som blir erstatta.

Skriv ut Bokmål | English | 13. april 2018

Brosjyren finn du i lenkeboksen.

Ynskjer du papirversjon av brosjyren? Ta kontakt med oss på telefon 22 99 45 00 eller e-post npepost@npe.no.