Postjournal

NPE har unnatak frå å leggje ut postjournal digitalt, men vil gi innsyn på førespurnad.

Skriv ut Bokmål | English | 11. mars 2019

Du kan lese om unnataket i forskrift til offentleglova § 6, "Tilgjengeleggjering av journalar på internett".

Postjournalen er likevel tilgjengeleg for innsyn. Du kan sende krav om slikt innsyn i postjournal på e-post til oss.

Innsynsretten gjeld ikkje informasjon som er lagd under teieplikt, som til dømes dokument i enkeltsaker. Sjå eige punkt i venstremeny, "Innsyn og postjournal".