Klarspråk

Her finn du informasjon om klarspråkarbeidet i NPE, og språkrettleiaren vår.

Skriv ut Bokmål | English | 30. august 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/sprak-og-klarsprak/bok_bokstaver.jpg

Språkrettleiar

Her er språkrettleiaren til NPE. Rettleiaren med intern ordliste blir revidert årleg.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_182318942_320.jpg

Språkarbeidet i NPE

Her kan du lese ein artikkel om nokre av dei tiltaka vi har jobba med.