Klarspråk

Her finn du informasjon om klarspråkarbeidet i NPE, og språkrettleiaren vår.

Skriv ut Bokmål | English | 30. august 2019

Språkrettleiar

Her er språkrettleiaren til NPE. Rettleiaren med intern ordliste blir revidert årleg.

Språkarbeidet i NPE

Her kan du lese ein artikkel om nokre av dei tiltaka vi har jobba med.