Språkrettleiar

Her er språkrettleiaren til NPE. Rettleiaren med intern ordliste blir revidert årleg.

Skriv ut Bokmål | English | 30. august 2019

Vi er opptekne av at alle som er i kontakt med oss skal oppleve at vi har ein så klar og tydeleg kommunikasjon som mogleg. Det skal ikkje vere tvil om grunnlaget for vedtaka våre, eller om kva rettar erstatningssøkjarane har.

Språkrettleiaren er eit nyttig hjelpemiddel for å skrive eit klart og forståeleg språk.