E-post

Skriv ut Bokmål | English | 2. oktober 2018

Du kan gjerne kontakte oss på e-post. Vi svarar på førespurnader etter kvart, eller vidaresender til rett person hos oss:

npepost@npe.no

Ver merksam på at e-postmottaket er ei open og usikra teneste. Difor bør du ikkje sende sensitiv informasjon til oss på e-post.

Privat helseteneste

Treng du råd og rettleiing knytt til tilskotsordninga, eller treng du hjelp til å finne ut kva de skal betale i tilskot? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne. Du må gjerne sende oss ein e-post, så hjelper vi deg så fort vi kan:

npeprivat@npe.no