Lenker

Skriv ut Bokmål | English | 2. mars 2020

Datatilsynet
Reglane om samtykke, informasjon til den registrerte og innsynsrett i Personopplysningslova gjeld òg for NPE.

Helse- og omsorgsdepartementet
NPE er eit uavhengig statleg forvaltingsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsenorge.no
Den offentlege helseportalen.

Helseklage
Klager på vedtak som er fatta av NPE blir behandla av det statlege forvaltingsorganet Pasientskadenemnda.

Helsetilsynet
Helsetilsynet tek imot klager om du ynskjer å klage på forhold ved behandlinga, men ikkje har fått nokon skade som kan erstattast.

Lovdata
Lovdata blei oppretta i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Her finn du mellom anna Pasientskadeloven, Forskrift om NPE og Pasientskadenemnda i fulltekst.

Norsk pasientforening
Pasientforeining som gir frittståande og uavhengig pasienthjelp, rettleiing og råd til pasientar og pårørande.

Pasient- og brukarombodet
Pasient- og brukarombodet arbeider for å ta hand om behova, interessene og rettstryggleiken pasienten og brukaren har overfor helsetenesta. Ombodet i fylket ditt kan bistå deg med å gjere ei vurdering av saka di og gi råd og rettleiing om korleis du bør gå vidare.

Nordiske erstatningsordningar:

Patientforsikringen
Den danske pasientskadeordninga.

Patientförsäkringen
Den svenske pasientskadeordninga.

Potilasvakuutuskeskus
Den finske pasientskadeordninga.

Sjúkratrygginga Íslands
Den islandske pasientskadeordninga.