Årsrapportar

Gjennom årsrapporten ynskjer NPE å gi innsyn i sentrale sider ved verksemda. Rapporten gir ei oversikt over dei viktigaste aktivitetane som skjedde sist år og peikar på nokre av utmaningane vi ser i tida framover.

Skriv ut Bokmål | English | 16. mars 2021

Årsrapporten inneheld òg informasjon om saksmengd, vedtak, utbetalingar, skadeområde og eksempel på behandla saker. 

Tidlegare årsrapportar

Årsrapport 2019: nettversjon eller pdf-versjon
Årsrapport 2018: nettversjon eller pdf-versjon
Årsrapport 2017: pdf-versjon
Årsrapport 2016: pdf-versjon