Lite bilde for søkeresultattreff

Flytteprosjektet

Leigeavtalen NPE har i dagens lokale går ut i februar 2022. Tidleg i 2019 starta vi arbeidet med å finne nye eigna lokale som NPE skal vere i etter at noverande leigeavtale går ut.

Lite bilde for søkeresultattreff

Føreprosjekt automatisering

Strategisk hovudmål i ny strategi for 2019 – 2023 er at «Vi skal redusere saksbehandlingstida ved å forenkle måten vi jobbar på. For å oppnå det skal vi mellom anna ta i bruk gode digitale verktøy.» I NPE sin verksemdsplan for 2019 blei det vedteke å gjennomføre eit føreprosjekt.

Lite bilde for søkeresultattreff

Nasjonal tryggleiksmånad 2019

Nasjonal tryggleiksmånad er ein årleg kampanje for auka kunnskap om informasjonstryggleik. NPE hadde opplegg for fyrste gong i 2019.

Lite bilde for søkeresultattreff

Nordisk leiarsamling

I slutten av august kvart år møtest toppleiarane i alle dei nordiske pasientskadeordningane til tre dagar med kunnskapsdeling og gode diskusjonar. I år var det vi som var vertskap. Vi fekk vist fram Oslo i litt varierande ver, med fokus denne gongen på Bjørvika og Grünerløkka.