Lite bilde for søkeresultattreff

Undersøking av samsvar mellom NPE-saker og saker i meldesystema til sjukehusa

I samarbeid med ei rekkje helseføretak har vi undersøkt kor stort samsvar det er mellom saker der pasienten har fått erstatning som følgje av svikt i behandlinga hjå NPE og saker som er melde i avvikssystema på sjukehusa.