Leiinga

Direktøren har det overordna ansvaret for verksemda i NPE. 

Skriv ut Bokmål | English | 27. mai 2019

Leiargruppa

Rolf Gunnar Jørstad
direktør

Kjersti Trøseid
avdelingsdirektør - leiar avdeling A for pasientskadesakar

Anne-Mette Gulaker
avdelingsdirektør - leiar avdeling B for pasientskadesakar

Marit Stene Myrvåg
avdelingsdirektør - leiar administrasjonsavdelinga

Vibeke Bugge Møllhausen
avdelingsdirektør - leiar avdeling for juridiske oppgåver
og sakkunnig utgreiing

Øydis Ulrikke Castberg
kommunikasjonsdirektør - leiar avdeling for kommunikasjon
og servicesenter