Leiinga

Direktøren har det overordna ansvaret for verksemda i NPE. 

Skriv ut Bokmål | English | 7. september 2020

Leiargruppa

Rolf Gunnar Jørstad
direktør

Kjersti Trøseid
avdelingsdirektør - leier avdeling A for pasientskadesakar

Anne-Mette Gulaker
avdelingsdirektør - leier avdeling B for pasientskadesakar

Marit Stene Myrvåg
avdelingsdirektør - leier administrasjonsavdelinga

Vibeke Bugge Møllhausen
avdelingsdirektør - leier avdeling for juridiske oppgåver
og sakkunnig utgreiing

Øystein Solvang
kommunikasjonssjef - leier avdeling for kommunikasjon og servicesenter