Oppgåver

NPE har tre forskriftsfesta oppgåver.

Skriv ut Bokmål | English | 18. januar 2019

Vi skal:

  1. avgjere om erstatningssøkjarar har krav på erstatning og rekne ut storleiken på erstatninga
  2. bidra med statistiske data til kvalitetsforbetring og skadeførebyggjande arbeid i helsetenesta
  3. informere om pasientskadeordninga til pasientar, helsetenesta og publikum