Pasienttryggleik

Ei viktig oppgåve for NPE er å bidra med statistiske data til kvalitetsforbetring og skadeførebyggjande arbeid i helsetenestene.

Skriv ut Bokmål | English | 28. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/grupper-og-avdeling-i-npe/2019_artikler-524166001.jpg

Artiklar

Her finn du artikkelsamlinga vår innan temaet pasienttryggleik.

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/rapport-meldesystem/2019_pasientsikkerhet_rapporter.jpg

Rapportar

Her finn du rapportane våre innan tema pasienttryggleik.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_56234404.jpg

Studentoppgåver

Her har vi samla oppgåver og artiklar frå studentar.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/pasientsikkerhet/2017_pasientsikkerhet_abstract-123908863.jpg

Abstract

Her finn du abstracts, som har blitt presenterte på faglege seminar og møte.