Pasienttryggleik

Ei viktig oppgåve for NPE er å bidra med statistiske data til kvalitetsforbetring og skadeførebyggjande arbeid i helsetenestene.

Skriv ut Bokmål | English | 28. juni 2019

Artiklar

Her finn du artikkelsamlinga vår innan temaet pasienttryggleik.

Studentoppgåver

Her har vi samla oppgåver og artiklar frå studentar.

Abstract

Her finn du abstracts, som har blitt presenterte på faglege seminar og møte.