Abstract

Her finn du abstracts, som har blitt presenterte på faglege seminar og møte.

Skriv ut Bokmål | English | 28. juni 2019

Lite bilde for søkeresultattreff

Abstract: "Saker til Npe relatert til brokkkirurgi i perioden 2006 til 2015"

Abstract som ble presentert på kirurgisk høstmøte i 2016.

Lite bilde for søkeresultattreff

Abstract: "use of the national registry of patient harms to improve patient safety at local hospitals"

Abstract som ble presentert av Ida Bukholm på "Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services" i 2016.

Lite bilde for søkeresultattreff

Abstract: "Correlation between patient claims data and work environment in Norwegian hospitals"

Abstract som ble presentert av Ida Bukholm på International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services i 2015.