Abstract: "Correlation between patient claims data and work environment in Norwegian hospitals"

Abstract som ble presentert av Ida Bukholm på International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services i 2015.

Skriv ut Bokmål | English | 20. september 2016

Studie med utgangspunkt i skadestatistikk ved NPE om hvordan arbeidsmiljøet påvirker pasientsikkerheten ved sykehus. Kartleggingen av arbeidsmiljøet blant norske sykepleiere ble gjort i 2009. Kristine Tvedt har hatt ansvaret for denne kartleggingen.