Presse

Kommunikasjonsavdelinga svarar på førespurnader frå journalistar og hjelper til med bakgrunnsinformasjon og statistikkar frå det omfattande saksregisteret i NPE. 

Skriv ut Bokmål | English | 23. januar 2020

Pressekontaktar:

kommunikasjonsdirektør Øydis U. Castberg
mobil: 94 80 31 52
e-post: ouc@npe.no

senior kommunikasjonsrådgivar Torill S. Stæhr
mobil: 99 10 99 13
e-post: tss@npe.no

Vi gjer merksam på at det kan ta noko ekstra tid ved førespurnader om spesielle statistikkar og enkeltsaker.

NPE vil alltid skjerme opplysingar det er teieplikt for. Teieplikta kan òg avgrense kor detaljert statistikk vi kan gi ut om kvar enkel behandlingsstad.

I menyen ligg bilde, nedlastbar logo og meir informasjon om NPE.