Presse

Lite bilde for søkeresultattreff

Presse

Kommunikasjonsavdelinga svarar på førespurnader frå journalistar og bistår med bakgrunnsinformasjon og statistikkar frå det omfattande saksregisteret til NPE. 

Lite bilde for søkeresultattreff

Innsyn og postjournal

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd, offentleglova, gir kvar og ein rett til innsyn i forvaltinga sine dokument og journalar.