Presse

Kommunikasjonsavdelinga svarar på førespurnader frå journalistar og hjelper til med bakgrunnsinformasjon og statistikkar frå det omfattande saksregisteret i NPE. 

Skriv ut Bokmål | English | 7. september 2020

Pressekontaktar:

kommunikasjonssjef Øystein Solvang
mobil: 46 66 04 28 
e-post: oso@npe.no
senior kommunikasjonsrådgivar Torill S. Stæhr
mobil: 99 10 99 13
e-post: tss@npe.no

 

Vi gjer merksam på at det kan ta noko ekstra tid ved førespurnader om spesielle statistikkar og enkeltsaker.

NPE vil alltid skjerme teiepliktige opplysingar. Teieplikta kan òg avgrense kor detaljert statistikk vi kan gi ut om kvar enkelt behandlingsstad.

I menyen ligg bilde, nedlastbar logo og meir informasjon om NPE.