Statistikk

Frå statistikkdatabasen vår, med meir enn 60 000 erstatningssaker, kan vi tilby tilrettelagd statistikk til helsepersonell, forskarar, helsestyresmakta og andre som arbeider med førebygging av pasientskadar.

Skriv ut Bokmål | English | 23. januar 2020

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_126278537.jpg

Statistikk

Her finn du nøkkeltal i pasientskadesakene: mottekne saker og vedtak/utbetalingar fordelte på behandlingsstad og medisinske område.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_195092528_320.jpg

Statistikkportal for helsepersonell

Som eit tilbod til dei som jobbar i helsetenesta har vi laga ein statistikkportal for pasientskadesaker. Her finn du oppdaterte tal for sjukehuset ditt, helseføretak og regionalt helseføretak, og nøkkeltal for heile landet.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_26939920_320.jpg

Rapport for regionale helseføretak

Rapporten til NPE inneheld mellom anna statistikk over mottekne saker, utbetalingar, medhald og avslag. 

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_241522291_320.jpg

Rapport for privat helseteneste

Her finn du rapportar med statistikk for privat helseteneste til og med 2017. I desse rapportane ser vi på pasientskadesaker frå denne sektoren og går nærare inn på nøkkeltala.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_145714808_320.jpg

Temaartiklar og faktaark

Her finn du temaartiklar og faktaark om pasientskadar innan utvalde medisinske tema. Vi har gått gjennom erstatningssaker som er ferdig behandla i NPE, og utarbeidd statistikk og eksempel som viser dei mest typiske skadane og kva som har gått gale.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/kort-om...illustrasjonsbilde-500x385-177008855.jpg

Kort om...

Her finn du korte informasjonsartiklar om statistikk frå NPE.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_243466549_320.jpg

Kontakt statistikkavdelingen

Ynskjer du annan type statistikk enn den vi har lagt ut, eller har spørsmål til statistikken som er publisert, hjelper vi deg gjerne.