Skadar etter feil liggjestilling ved operasjon

Kroniske smerter og uførleik kan bli resultatet av at pasienten er feil leira, det vil seie blir liggjande i ei uheldig stilling på operasjonsbordet.

Skriv ut Bokmål | English | 24. januar 2020

Skadar etter feil liggjestilling ved operasjon

Det spesielle ved leiringsskadar er at ein frisk del av kroppen har blitt skadd under inngrepet.

Les meir om desse sakene i faktaarket vårt. Der finn du mellom anna kva skadar pasientane har fått og type operasjon, i tillegg til anonymiserte eksempel på pasientar som har fått medhald.