Tannlegesaker

I løpet av femårsperioden 2009-2013, har NPE fatta vedtak i 683 tannlegesaker innan privat helseteneste.

Skriv ut Bokmål | English | 24. januar 2020

42 prosent av pasientane har fått medhald i erstatningskravet, og det er utbetalt 26 millionar kroner i erstatning.

Les meir om kva skadar som har oppstått og årsak til at NPE har gitt medhald i faktaarket.