Kontakt statistikkavdelingen

Ynskjer du annan type statistikk enn den vi har lagt ut, eller har spørsmål til statistikken som er publisert, hjelper vi deg gjerne.

Skriv ut Bokmål | English | 23. januar 2020

Treng du statistikk på pasientskadar til føredrag, artiklar eller liknande? I så fall kan du ha nytte av statistikk frå databasen til NPE.

Førespurnader om statistikk: send ein e-post til statistikk@npe.no, så hjelper vi deg så fort vi kan.

  Seniorrådgivar Mette Willumstad Thomsen

telefon 22 99 45 13
  Seniorrådgivar Sølvi Flåte

telefon 22 99 45 14

For pressa: Kommunikasjonsavdelingen handterer alle førespurnader frå media. Journalistar som har spørsmål om statistikk kan kontakte:

Kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg
Mobil: 94 80 31 52
oydis.castberg@npe.no