Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diagnostisering av hjartesjukdom

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 274 saker som handlar om diagnostisering av hjartesjukdom? 98 erstatningssøkjarar har fått medhald i kravet, og det er så langt utbetalt 63 millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - handleddsbrot

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 270 saker som handlar om handleddsbrot? 71 erstatningssøkjarar har fått medhald i kravet, og det er så langt utbetalt 11 millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - skade på mor under graviditet eller fødsel

Visste du at NPE har behandla 313 erstatningskrav som handlar om skade på mor under graviditet eller fødsel? 46 erstatningssøkjarar har fått medhald i kravet, og det er utbetalt 16,5 millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - behandla på feil stad på kroppen

Visste du at NPE har gitt medhald til 52 erstatningssøkjarar dei siste sju åra fordi dei blei behandla på feil stad på kroppen? Det er utbetalt i alt 21 millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - prostatakreft

Visste du at NPE har behandla 224 prostatakreftsaker dei siste fem åra? 81 erstatningssøkjarar har fått medhald i erstatningskravet, og det er utbetalt 54 millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - brystkreft

Visste du at NPE har gitt medhald i 77 saker som gjeld forseinka eller feil diagnose av brystkreft dei siste fem åra? Vi har utbetalt i alt 73 millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - leiringsskade

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 85 saker som handlar om skade etter feil liggjestilling under operasjon? Dette er òg kalla leiringsskadar. 62 av erstatningssøkjarane har fått medhald i kravet, og dei har totalt fått utbetalt 26 millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - brystplastikk i privat helseteneste

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 64 saker som gjeld brystplastikk utført i privat helseteneste? Elleve erstatningssøkjarar har fått medhald. Det er utbetalt til saman 1,5 millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - operasjonar av kneskadar

Visste du at NPE dei siste fem åra har fatta 295 vedtak som omhandlar operasjonar av kneskadar? 124 erstatningssøkjarar (42 prosent) har fått medhald, og så langt er det utbetalt 34 millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - føflekkreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har gitt medhald i 38 av 71 saker som gjeld diagnostisering av føflekkreft?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - rutinesvikt

Visste du at NPE har gitt medhald i 91 saker dei siste sju åra som gjeld forseinka diagnose som følgje av rutinesvikt?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - hofteprotese

Visste du at NPE har behandla 785 saker dei siste fem åra som gjeld operasjon med innsetjing av hofteprotese?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - ettergløymt utstyr

Visste du at 37 erstatningssøkjarar dei siste fem åra har fått utbetalt 4,2 millionar kroner i erstatning på grunn av ettergløymt utstyr i kroppen i samband med kirurgiske inngrep eller andre prosedyrar?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har gitt medhald i halvparten av 243 erstatningssaker som gjeld forseinka diagnostikk av lungekreft?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - skeiv stortå

Visste du at NPE har behandla 164 saker som omhandlar operasjon på grunn av Hallux valgus, altså skeiv stortå, dei siste fem åra?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diagnostisering av ADHD

Visste du at NPE har behandla 165 saker som gjeld diagnostisering av ADHD dei siste ti åra? I alt 23 erstatningssøkjarar har fått medhald, og det er til no utbetalt tolv millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - tjukktarmskreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 237 tjukktarmskreftsaker?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandla 149 diabetessaker dei siste ti åra? Svikt i behandlinga av følgjesjukdomar til diabetes står for halvparten av i alt 49 medhaldssaker.  

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - kneprotese

Visste du at NPE har behandla 322 kneprotesesaker dei siste fem åra? I desse sakene er det operert inn protese i kneet på grunn av artrose (slitasje).

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - antibiotikabehandling

Visste du at NPE dei siste fem åra har gitt medhald i 50 av 77 erstatningssaker, og utbetalt 25 millionar kroner i erstatning etter feil eller manglande antibiotikabehandling?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - hjerneslag

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 272 hjerneslagsaker? Over 80 prosent av medhaldssakene er grunngjevne med svikt i diagnostikk.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - augelaser

Visste du at NPE har gitt medhald i 27 av 105 erstatningssaker etter augelaser i privat helseteneste? Hittil er det utbetalt seks millionar kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - fedmekirurgi

Visste du at NPE har behandla 121 fedmekirurgisaker dei siste fem åra?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - blodfortynnande medikament

Visste du at NPE har utbetalt 76 millionar kroner i erstatning dei siste ti åra på grunn av feilmedisinering med blodfortynnande medikament? Utbetalingane er fordelte på 113 medhaldssaker.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - ryggkirurgi

Visste du at NPE har behandla 524 ryggkirurgi-saker dei siste fem åra? Dei to vanlegaste årsakene til inngrepa er ryggprolaps eller trong ryggmargskanal.

1