Rapport for regionale helseføretak

Rapporten til NPE inneheld mellom anna statistikk over mottekne saker, utbetalingar, medhald og avslag. 

Skriv ut Bokmål | English | 24. januar 2020

Rapporten viser statistikk for femårsperioden 2013-2017. Tala er presentert per helseregion og fordelte på dei aktuelle helseføretaka. Statistikkane er valde på bakgrunn av kva vi oftast får førespurnader om frå helseføretaka:

• Tal mottekne saker
• Medhald/avslag
• Årsak til medhald
• Medisinsk område
• Utbetalingar

Last ned rapport for 2017 (pdf)