Årsak til svikt i behandling

Skriv ut Bokmål | English | 8. juli 2020

2019_01h_aarsak_til_svikt_behandling.png

Årsak til svikt i behandling 2018 2019
Feil behandlingsteknikk/metode 270 233
Ufullstendig/ikkje igangsett behandling/undersøking 84 210
Ikkje grunnlag for operasjon/behandling 80 101
Mangelfull/manglande/feil medisinering 67 71
Feil utstyr eller feilplassering av utstyr 40 73
Mangelfull sikring, overvaking, tilsyn 48 42
Burde vore operert/operert tidlegare 44 42
Mangelfull journalføring 26 23
Mangelfull/manglande kontroll etter behandling 19 29
Anna/uavklart 10 49
Totalt 688 873