Årsak til svikt i diagnostikk

Skriv ut Bokmål | English | 8. juli 2020

2019_01h_aarsak_til_svikt_diagnostikk.png

Årsak til svikt i diagnostikk 2018  2019
Funn ikkje følgt opp/mangelfull utgreiing 129 166
Feiltolking av prøvesvar/klinisk undersøking 105 103
Ikkje rekvirert prøve/undersøking 92 64
Burde vore tilvist/tilvist tidlegare 38 66
Feiltolking av symptom i akuttsituasjon 42 17
Forlagt/oversett prøvesvar/tilvising 15 15
Anna/uavklart 11 20
Totalt 432 451