Mottatt - type sak

Skriv ut Bokmål | English | 23. mars 2020

2019_mottatt_type_sak.png

Type behandlingssted 2015 2016 2017 2018  2019
Helse Nord RHF 472 461 466 439 422
Helse Midt-Norge RHF 567 509 529 517 463
Helse Vest RHF 657 680 689 648 690
Helse Sør-Øst RHF 1999 1935 2051 1966 1991
Primærhelsetjenesten 834 835 789 862 798
Avtalespesialist/offentlig kjøp av helsetj. 230 240 220 189 187
Offentlig tannhelsetjeneste 97 78 86 88 72
Privat helsetjeneste 582 637 708 683 757
Legemiddelsaker 125 124 146 123 90
Annet 117 77 57 64 51
Utenfor ordningen 27 5 27 40 15
Uavklart 28 44 49 57 160
Totalt 5735 5625 5817 5676 5696

Annet er hovedsakelig vaksinesaker knyttet til Folkehelseinstituttet.