Mottekne - medisinsk område

Skriv ut Bokmål | English | 7. juli 2020

Medisinsk område 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt Del     
Ortopedi 1685 1592 1507 1490 1415 7689 27 %
Svulstar og kreft 743 747 850 745 626 3711 13 %
Ondontologi 468 527 609 567 570 2741 10 %
Psykiatri 345 356 377 405 340 1823 6 %
Nevrologi 208 242 260 284 282 1276 4 %
Gastrokirurgi 235 247 241 274 246 1243 4 %
Fødselshjelp/kvinnesjuk. 234 210 200 219 217 1080 4 %
Hjartesjukdomar 192 207 197 194 150 940 3 %
Augesjukdomar 164 167 163 137 147 778 3 %
Infeksjonssjukdomar 92 117 102 121 74 506 2 %
Plastikkirurgi/kosmetisk 109 109 98 111 88 515 2 %
Karsjukdomar 111 102 96 73 80 462 2 %
ANH-sjukdomar 91 100 82 105 78 456 2 %
Immunologi 125 114 80 64 52 435 2 %
Fordøyingssjukdomar 94 79 108 59 51 388 1 %
Urologi 80 87 71 59 67 364 1 %
Nevrokirurgi 79 68 67 65 71 350 1 %
Endokrinologi/metabolsk 69 83 61 77 52 342 1 %
Føde med skade på barn 77 48 53 71 75 324 1 %
Anestesiologi 78 71 70 51 34 304 1 %
Anna 354 340 313 328 301 1636 6 %
Uavklart 102 12 212 177 680 1183 4 %
Totalt 5735 5625 5817 5676 5696 28549 100