Vedtak - type sak

Skriv ut Bokmål | English | 7. juli 2020

 
    2018       2019    
Type behandlingsstad Medhald Avslag Totalt Medhalds% Medhald Avslag Totalt Medhalds%
Helse Nord RHF 124 251 375 33 % 115 273 388 30 %
Helse Midt-Norge RHF 106 308 414 26 % 126 330 456 28 %
Helse Vest RHF 154 397 551 28 % 178 456 634 28 %
Helse Sør-Øst RHF 412 1192 1604 26 % 475 1369 1844 26 %
Primærhelsetenesta 145 470 615 24 % 162 574 736 22 %
Avtalespesialist/offentleg kjøp av helset. 36 111 147 24 % 50 126 176 28 %
Offentleg tannhelseteneste 13 37 50 26 % 21 40 61 34 %
Privat helseteneste 232 293 525 44 % 310 352 662 47 %
Legemiddelsaker 3 42 45 7 % 1 63 64 2 %
Anna 11 66 77 14 % 11 83 94 12 %
Totalt 1236 3167 4403 28 % 1449 3666 5115 28 %

Anna er hovudsakleg vaksinesaker knytte til Folkehelseinstituttet.